Go to Top

Om Slotsminde

Gårdens historie m.m.

Fra egnsarkivet har vi fundet flg. tekst:

Gårdejer Chr. Kildahl overtog sin ejendom på Thorsø mark pr. Grenaa i 1926 efter svigerforældrene Dorthea og Martin Sloth, der havde haft den siden 1877.

Chr. Kildahl er født 20.04.1894 i Karlby og er søn af Jensine og Jens Kildahl. Hans hustru Martha Elvine Kildahl er født på gården 30.08.1892.

Stuehuset er opført i 1904, hestestalden omkring 1900 og kostalden og laden i 1931.Jordtilliggendet er på 25 tdr. land opdyrket mark, hvoraf ca. 13 tdr. land er tilført kalk.

Besætningen er på 4 heste af jysk race, 12 køer og 10 ungkreaturer af rød dansk mælkerace samt 20 svin.

Gården drives som almindeligt landbrug. Den er velpasset og i god drift.
Chr. Kildahl var på Rønde Højskole i 1914 – 1915. Han er medlem af Sognerådet og i Bestyrelsen for Mejeriet.

Vi har selv fundet ud af…
Gården har fået sit navn efter en tidligere ejer, som hed Sloth – min mand og jeg har valgt at slette H’et og kalde gården Slotsminde.
Gården har helt hen til ca. 1988 været en 4-længet gård med 3 skorstene.

Der var grisestald i bygning mod vejen, som går forbi (Debildvej) – denne bygning findes ikke længere. Der bygges ny stald omkring 1965, som bl.a. er indrettet med hestebokse.

Gården var den første på egnen, siges der, som havde stuk langs lofterne. Endvidere fandt vi smukke bemalede vægge og gulve, da vi renoverede gården.

For en del år siden (1957 – 1997) boede familien Kirkegård her på gården. Fru Kirkegård, som er en del oppe i årene, kommer hertil hvert år for at se, hvordan det står til med gården, og for at se hvad vi har lavet af omforandringer/forbedringer. Hun kommer også for at smage på Slotsmindes hjemmelavede kirsebærlikør…

Sådan så gården ud da vi købte den i 2004

om1  om2

nisse1

Vi har nisser på gården
Hvis du er heldig, kan du se nisserne… her på gården bor far nisse, som hedder Jupiter med hans trinde kone og 3 små børn. De har i mange år glædet sig til at se en masse glade mennesker her på gården.

Nissernes opgave er at passe på gården og beskytte den mod ”ildsvonde” (ildebrand).

Hvert år når det er Juleaften, vil de have risengrød op på loftet i en stor skål – der skal være kanel og sukker på samt en smørklat i midten. Desuden vil de have nisseøl – den skal være trukket op og et glas sat ned over flasken…

Grøden er næsten altid spist, når skålen hentes ned fra loftet igen…

Anedorte har set far nisse gå hen over gårdspladsen engang – han havde sin fine grå hue på… det er nemlig kun ved Juletid, at nisser har røde huer på.